Hiển thị tất cả 4 kết quả

Thực Đơn của Tân Hoàng Việt đa dạng và thay đổi liên tục để đảm bảo đầy đủ dinh dưỡng theo 1 cách khoa học của tháp dinh dưỡng

Ngoài ra, Tân Hoàng Việt có đầy đủ giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm

Dưới đây là thực đơn món ăn & thực đơn mẫu tại Tân Hoàng Việt

Thực Đơn Mẫu

Thực đơn mẫu 16.000đ

Thực Đơn Mẫu

Mẫu thực đơn 18.000đ

Thực Đơn Mẫu

Thực đơn mẫu 20.000đ

Thực Đơn Mẫu

Thực đơn mẫu 22.000đ